Cross site empty page

W ciągu 3 sekund zostanie wstawiony poniżej (przy pomocy JS) dodatkowy tekst.