Automatyczne uwierzytelnianie NTLM - sprawdzenie środowiska i test konfiguracji

Sprawdzenie wersji PHP:
PHP version 4.3.0

Sprawdzenie dostępności biblioteki cURL:
curl_init: dostępna
curl_setopt: dostępna
curl_exec: dostępna
curl_close: dostępna
cURL version: libcurl 7.9.8 (OpenSSL 0.9.6g)

Test uprawnień do zapisu w bieżącym folderze:
Bieżący folder: C:\programistrz.pl\projekty\ntlm\demo
Folder ten posiada uprawnienia do zapisu

Test poprawnego działania funkcji komunikacyjnych:
ntlm_openHandler: w porządku
ntlm_sendData: w porządku
ntlm_receiveData: w porządku
ntlm_closeHandler: w porządku

Sprawdzenie poprawnego działania odczytywania przesyłanych nagłówków HTTP:
Nagłówki pobrane przez funkcję ntlm_getRequestHeaders, wysłane przez przeglądarkę użytkownika:
  Accept: image/gif, image/jpeg, image/pjpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flash, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, application/x-ms-application, application/x-ms-xbap, application/vnd.ms-xpsdocument, application/xaml+xml, */*
  Accept-Language: pl
  User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E)
  Accept-Encoding: gzip, deflate
 

Sprawdzenia ustawienia poprawnej wartości stałej DEF_NTLM_THIS_SCRIPT_URL:
Adres URL skryptu auth.php wyliczony automatycznie przez funkcję ntlm_computeThisScriptUrl: "http://localhost/projekty/ntlm/demo/auth.php"
W przypadku, gdy podany adres URL jest nieprawidłowy, wpisz jego właściwy adres w definicji stałej DEF_NTLM_THIS_SCRIPT_URL.

Sprawdzenia ustawienia poprawnej wartości stałej DEF_NTLM_AUTHENTICATE_URL:
Wartość stałej DEF_NTLM_AUTHENTICATE_URL: "http://intranet.konsalnet.pl/programistrz/ntlm.aspx"
Stała ta została ustawiona przez użytkownika

Odczytanie nagłówków HTTP przesłanych przez serwer IIS:
Status pobrania strony: OK
Odebrane nagłówki:
  HTTP/1.1 401 Unauthorized
  Content-Length: 0
  WWW-Authenticate: Negotiate
  WWW-Authenticate: NTLM
  Date: Sun, 20 Oct 2013 11:36:06 GMT


Zakończono sprawdzanie środowiska i testy konfiguracji: nie znaleziono żadnych błędów.