Automatyczne uwierzytelnianie NTLM - sprawdzenie środowiska i test konfiguracji

Sprawdzenie wersji PHP:
PHP version 5.4.7

Sprawdzenie dostępności biblioteki cURL:
curl_init: niedostępna
curl_setopt: niedostępna
curl_exec: niedostępna
curl_close: niedostępna
Funkcja fsockopen jest dostępna, więc możesz skorzystać z alternatywnej biblioteki cURL

Test uprawnień do zapisu w bieżącym folderze:
Bieżący folder: C:\programistrz.pl\projekty\ntlm\demo
Folder ten posiada uprawnienia do zapisu

Test poprawnego działania funkcji komunikacyjnych:
ntlm_openHandler: w porządku
ntlm_sendData: w porządku
ntlm_receiveData: w porządku
ntlm_closeHandler: w porządku

Sprawdzenie poprawnego działania odczytywania przesyłanych nagłówków HTTP:
Nagłówki pobrane przez funkcję ntlm_getRequestHeaders, wysłane przez przeglądarkę użytkownika:
  User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
  Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  Accept-Language: pl,en-us;q=0.7,en;q=0.3
  Accept-Encoding: gzip, deflate
  Connection: keep-alive
 

Sprawdzenia ustawienia poprawnej wartości stałej DEF_NTLM_THIS_SCRIPT_URL:
Adres URL skryptu auth.php wyliczony automatycznie przez funkcję ntlm_computeThisScriptUrl: "http://programistrz/projekty/ntlm/demo/auth.php"
W przypadku, gdy podany adres URL jest nieprawidłowy, wpisz jego właściwy adres w definicji stałej DEF_NTLM_THIS_SCRIPT_URL.

Sprawdzenia ustawienia poprawnej wartości stałej DEF_NTLM_AUTHENTICATE_URL:
Wartość stałej DEF_NTLM_AUTHENTICATE_URL: "http://intranet/path/verify.html"
Stała ta nie została ustawiona przez użytkownika

Odczytanie nagłówków HTTP przesłanych przez serwer IIS:
Nie testowano - biblioteka cURL jest niedostępna

Zakończono sprawdzanie środowiska i testy konfiguracji: znaleziono błędy uniemożliwiające poprawne działanie skryptu do automatycznego uwierzytelniania NTLM.