Konfigurowalne paski narzędziowe (toolbars)

Tutaj możesz zobaczyć jak wyglądają paski narzędziowe, zbudowane z jednego obrazka (na każdy pasek narzędziowy). Grafika jednego paska składa się z 4 scalonych (w pionie) obrazków, każda zawiera kolejne pozycje paska narzędziowego w jednym ze stanów: normalny, po najechaniu (hover), po kliknięciu (pressed) oraz nieaktywny (disabled). Za wygląd poszczególnych stanów odpowiadają 4 zdefiniowane klasy CSS.
Obecnie pokazany przykład nie zawiera jeszcze kodu JavaScript, obsługującego naciśnięcie przycisku i zmieniającego jego wygląd na naciśnięty.

Wygląd i opis paska narzędziowego jest zdefiniowane w osobnym pliku XML, który jest wczytywany przy pomocy AJAX'u i przetwarzany przez JavaScript.
Pasek narzędziowy jest przygotowany dla wielu wersji językowych, każda z tych wersji znajduje się w osobnym pliku XML i może być dynamicznie zmieniona w czasie pracy aplikacji - przykład tego można zobaczyć w internetowym arkuszu kalkulacyjnym, który również zawiera ten moduł (nieznacznie udoskonalony) oraz moduł menu, który w opcji Narzędzia ma pozycję zmiany języka (przygotowałem kilka najpopularniejszych do wyboru).

Powrót do strony z wykazem projektów

Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS