WebAPI - własna biblioteka w JavaScript

Aktualnie są napisane następujące moduły:
    webapi.main.js - podstawowy, bazowy moduł - zawiera kilka przydatnych funkcji;
    webapi.cookie.js - zawiera funkcje operacujące na ciasteczkach (cookie);
    webapi.dom.js - zawiera przydatne funkcje operacujące na drzewie DOM;
    webapi.events.js - zawiera przydatne funkcje związane ze zdarzeniami;
    webapi.drag.js - zawiera funkcje obsługujące przesuwanie obiektów;
    webapi.ajax.js - zawiera funkcje służące do asynchronicznego pobierania i wysyłania danych;
    webapi.menu.js - zawiera funkcje tworzące i obsługujące rozwijane menu;
    webapi.toolbars.js - zawiera funkcje tworzące i obsługujące paski narzędziowe;
    webapi.sheet.js - zawiera funkcje tworzące i obsługujące prosty internetowy arkusz kalkulacyjny;

Moduły są niezależne od siebie (każdy wymaga wcześniejszej deklaracji użycia podstawowego modułu webapi.main.js) i można je używać wedle swoich potrzeb. Moduły są tak napisane, że nie powinny się "gryźć" z innymi bibliotekami.

Powrót do strony z wykazem projektów

Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS