W wyrażeniu możesz używać następujących symboli:
  - operacje arytmetyczne: + - * / ^
  - nawiasy zwykłe (okrągłe): ( )
  - liczby całkowite: 1 -203 45601
  - liczby rzeczywiste: 1.2 3.45 .11 5e4 3.5E-1
  - operacje porówniania: = <> < <= > >=

Formuła:

Wynik:

Powrót do strony z opisem projektu